Den här hemsidan skapades i mars 2006 av avgångseleverna på Levande Verkstads metodkurs 2004-2006. Tanken med sidan är att den ska fungera som en plattform för de Levande Verkstad-pedagoger som går utbildningen, som en del av ett marknadsföringsblock, samt som "arbetsförmedling" för de som utexaminerats och gett sig ut på arbetsmarknaden.

Ett annat tänkt användningsområde är att dokumentera utbildningen och belysa den i ett historiskt perspektiv. Metodkursen.se är tänkt att vara ett komplement till Föreningen Levande Verkstads hemsida samt till den kursinformation som finns på Södra Stockholms folkhögskolas hemsida.