Bor och verkar i: Stockholm
Om mig själv: Jag är en kreativ superkvinna på 24 år. Barn med särskilda behov och genus är mina två favoritområden att jobba med. Trots min ringa ålder så har jag arbetat på flera specialskolor med barn/tonåringar/vuxna med olika diagnoser främst inom autismspektrat.
Utbildning: Estetiskt gymnasium, Barnkultur/Gbg:s universitet, Levande Verkstad-pedagog
Arbetslivserfarenhet: Aspergerklass (med ansvar för bild), autismklass med Lövåsmedtoden som behandlingsmodell, fritids med Downs syndrom tonåringar och dagcenter för vuxna med blandad problematik.
Specialområde: Jobbar gärna med genus och feminism som teman.
Övrigt: Planerar och drömmer om att ha helgkurser med Levande verkstad, kvinnoutställningar och att gå en bildterapiutbildning.
Kontakt: frida@metodkursen.se