Levande Verkstads pedagogutbildning kallas
Metodkursen och har funnits sedan 1970-talet.
Utbildningen är tvåårig och är förlagd till
Södra Stockholms folkhögskola i Skärholmen.


Mer information finner du på skolans hemsida.

Föreningen Levande Verkstad